PHẦN MỀM CRM | CÁC LÝ DO DOANH NGHIỆP CẦN TRIỂN KHAI CRM | CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

PHẦN MỀM CRM | CÁC LÝ DO DOANH NGHIỆP CẦN TRIỂN KHAI CRM | CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

PHẦN MỀM CRM | CÁC LÝ DO DOANH NGHIỆP CẦN TRIỂN KHAI CRM | CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Tiếp theo chủ đề chia sẻ kiến thức về phần mềm CRM. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến các lý do mà doanh nghiệp bạn cần triển khai CRM

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất trong việc triển khai CRM đó là việc CHUẨN HÓA ĐỮ LIỆU. Đây chính là nền tảng cho các hoạt động phía sau dựa trên CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁC HÀNG đã được chuẩn hóa. Việc chuẩn hóa dữ liệu sẽ giúp cho dữ liệu khách hàng của bạn đảm bảo các vấn đề sau:

 Tập trung: Trở thành 1 kho dữ liệu "Sống" cho nhân viên khai thác    

 Tính nhất quán: Mỗi thông tin khách hàng là duy nhất trong hệ thống

 Tính chia sẻ: Thông tin khách hàng có thể được chia sẻ cho từng nhân viên và bộ phận liên quan khi cần

 Tính nhất thời

 Tính bảo mật

 

Bình luận: PHẦN MỀM CRM | CÁC LÝ DO DOANH NGHIỆP CẦN TRIỂN KHAI CRM | CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Gửi bình luận

Số điện thoại và email của bạn sẽ được ẩn danh. Các trường có bắt buộc được đánh dấu (*)
tư vấn hanayuki
Tư vấn CRM
0911.536.678