Những đối tượng sử dụng phần mềm CRM

Những đối tượng sử dụng phần mềm CRM

Đối tượng sử dụng phần mềm CRM

 

·         Người quản trị hệ thống

- Tạo CSDL, cài đặt CRM
- Thiết lập cấu hình hệ thống, cài đặt tham số hệ thống
- Thiết lập phân nhóm, người sử dụng

·         Nhà quản lý

- Thống kê tình hình kinh doanh
- Thiết lập các chiến dịch quảng cáo
- Xem báo cáo công việc của nhân viên và theo dõi quá trình tác nghiệp của từng nhân viên.

·         Nhân viên.

 

- Nhập đầy đủ thông tin khách hàng tiềm năng, tổ chức, người liên hệ 
- Lập kế hoạch công việc hàng ngày
- Tạo và theo dõi các cơ hội bán hàng 
- Quản lý email
- Tạo báo giá khách hàng
- Đơn đặt hàng
- Hợp đồng

Bình luận: Những đối tượng sử dụng phần mềm CRM

Gửi bình luận

Số điện thoại và email của bạn sẽ được ẩn danh. Các trường có bắt buộc được đánh dấu (*)
tư vấn hanayuki
Tư vấn CRM
0911.536.678