Chìa khóa của sự thành công

SuiteCRM là phần mềm mã nguồn mở nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Để cài đặt và sử dụng phần mềm SuiteCRM, vui lòng tham khảo thêm về yêu cầu hệ thống cho phần mềm này (System Requirement).

Versions

SuiteCRM 7.10.x

I. SERVER (MÁY CHỦ)

  1. Platform

 • Linux, Unix, Mac OS:  Any version supporting PHP, Nên xài Centos            
 • Windows: Windows Server 2008+
 • PHP: 5.5.9, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2

2. Web Server​

 • Apache: 2.2, 2.4
 • IIS: 8, 8.5

3. Database

 • MariaDB:  5.5, 10, 10.1, 10.2
 • MySQL: 5.5, 5.6, 5.7
 • SQL Server: SQL Server 2008+

II. NGƯỜI DÙNG ĐẦU CUỐI (CLIENTS)

   1. Browsers

 • Chrome:  55+ ( Nên dùng)
 • Firefox:  52+
 • IE:  11 (compatibility mode not supported)
 • Edge: 26
 • Safari: 6+
   

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT

Đơn vị triển khai SuiteCRM

Email: duy.tran@longphat.com.vn

Mobile: 0911 536 678

Hân hận được phục vụ quý khách và bạn bè gần xa !