KHO KIẾN THỨC

Tiếp theo chủ đề chia sẻ kiến thức về phần mềm CRM. Hôm nay Duy sẽ nói đến lý do tiếp theo mà doanh nghiệp bạn cần triển khai CRM   Trong thời đại 4.0 này nếu chúng ta không bắt kịp xu thế thì sẽ bị loại bỏ. Trong kinh doanh cũng vậy, yếu tố khách hàng …

Tiếp theo chủ đề chia sẻ kiến thức về phần mềm CRM. Hôm nay Duy sẽ nói đến các lý do tiếp theo mà doanh nghiệp bạn cần triển khai CRM Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động một trong những vấn đề mà các CEO quan tâm và luôn đưa ra các câu hỏi cho bản thân. …

Tiếp theo chủ đề chia sẻ kiến thức về phần mềm CRM. Hôm nay Duy sẽ nói đến các lý do mà doanh nghiệp bạn cần triển khai CRM Lý do đầu tiên và quan trọng nhất trong việc triển khai CRM đó là việc CHUẨN HÓA ĐỮ LIỆU. Đây chính là nền tảng cho các …