KHO KIẾN THỨC

Tiếp theo chủ đề chia sẻ kiến thức về phần mềm CRM. Hôm nay Duy sẽ nói đến lý do tiếp theo mà doanh nghiệp bạn cần triển khai CRM   Trong thời đại 4.0 này nếu chúng ta không bắt kịp xu thế thì sẽ bị loại bỏ. Trong kinh doanh cũng vậy, yếu tố khách hàng …