Trả lời: Chúng ta không cần nhập lại danh sách khách hàng Vì SuiteCRM cung cấp khả năng import dữ liệu từ file Excel (.csv) hoặc file unicode text (.txt) (qua chức năng import của SuiteCRM). SuiteCRM không quan tâm tới định dạng của các file này (vd số lượng cột của file excel, tên cột…). File của bạn bất kể có định dạng như thế nào, khi import SuiteCRM đều hiểu và import chính xác giúp bạn. Nhờ tính năng này, người dùng SuiteCRM khi chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới sẽ đỡ tốn công hơn rất nhiều bởi hầu như tất cả các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay đều cung cấp chức năng export ra file Excel. Từ file excel này bạn import hàng loạt vào SuiteCRM mà không phải tốn công nhập lại.