Chìa khóa của sự thành công

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM SUITECRM

 

 

 

 

 

 
 
 

 Ghi chú: Chúng tôi sẽ hiểu hơn về nhu cầu triển khai phần mềm CRM của bạn nếu bạn cho chúng tôi biết về hiện trạng, khó khăn và các yêu cầu cần thiết nhất cho phần mềm CRM của mình.Ví dụ:

 1. Hiện trạng: Dữ liệu khách hàng không tập trung (mỗi sales 1 file excel, trùng lắp dữ liệu, dữ liệu không được chuẩn hóa (người viết hoa, người viết thường,…), dữ liệu dễ bị thất thoát, không quản lý được hoạt động của đội sales,…v.v….
 2. Khó khăn: tìm kiếm dữ liệu khách hàng và lịch sử giao dịch khó khăn, không biết được khách hàng của ai và đã từng làm việc như thế nào?, sở thích của khách hàng là gì? làm thế nào để khách hàng quay trở lại mua hàng ? làm thế nào phân loại được khách hàng ?,…v.vvv
 3. Yêu cầu về phần mềm CRM tối thiểu cần có:  

  • Quản lý khách hàng  
  • Quản lý lịch sử giao dịch  
  • Quản lý báo giá  
  • Quản lý hợp đồng 
  •  Quản lý hóa đơn   +…v..v..