CRM là phần mềm chỉ có 1 công năng duy nhất: là công cụ tiếp cận khách hàng của doanh nghiệp, và thông qua 3 hoạt động chính Marketing, Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng (Customer Care) – ai cũng biết bạn muốn bán được sản phẩm cho khách hàng, bạn phải hiểu khách …

Excel đã và đang đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Nhưng sẽ thế nào nếu có một giải pháp còn toàn diện và ưu việt hơn xuất hiện? Excel với CRM – Từ Tốt đến Hoàn Hảo Excel là một phần mềm tốt, mọi Doanh nghiệp đều sử dụng: …

SuiteCRM, the open source CRM al-ternative to SugarCRM Professional Edition officially released      SuiteCRM (http://www.suitecrm.com), là bộ phần mềm thực sự nguồn mở thay thế cho SugarCRM. “Những người sử dụng đang có sẵn của SugarCRM Community Edition sẽ có khả năng nâng cấp lên SuiteCRM bằng việc sử dụng qui trình nâng cấp có …

Phần mềm CRM là gì? CRM quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả CRM = Customer Relationship Management. Là phần mềm quản lý quan hệ và chăm sóc khách hàng nói chung. Là một cách để xác định, thuyết phục và giữ chân khách hàng. Là một chiến lược kinh doanh của doanh …