CRM hỗ trợ bán hàng tốt hơn          Với SuiteCRM bạn có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về những khách hàng tiềm năng,cho phép bạn phát hiện các cơ hội mới và giao dịch nhanh hơn, dễ dàng hơn.Phát triển nguồn khách hàng và tăng doanh thu, trong khi đó …