Bạn đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề quản lý gara của mình: Không kiểm soát được tình hình kinh doanh tức thời Tốn nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin và hồ sơ khách hàng Tốn nhiều thời gian và giấy tờ để ghi chép Không kiểm soát được xe nào …